Foto: Helga C. Theilgaard

Foto: Helga C. Theilgaard

Udbetaling Danmark har betalt 141 mio. tilbage

14. nov 2017

Udbetaling Danmark gennemgår boligstøtten for 2016. Indtil videre er der udbetalt 141 millioner kroner til omkring 94.000 personer, der fik for lidt udbetalt sidste år. 

 

For første gang har den årlige gennemgang af boligstøtte betydet penge ind på kontoen hos nogle af de 700.000 personer, der fik boligstøtte i 2016.

 

Udbetaling Danmark har nu gennemgået omkring to tredjedele af sagerne om boligstøtte i 2016. Hver femte af modtagerne viser sig at have fået mindre udbetalt, end de faktisk havde ret til i forhold til husstandens indtægt.

 

Langt de fleste er dog mindre beløb. Over halvdelen af de 94.000, der har fået penge efterbetalt, har fået udbetalt under 1.000 kroner.

 

Men for cirka 12.000 modtagere af boligstøtte har årsopgørelsen betydet efterbetalinger på over 3.000 kroner.

 

Udbetalingerne er et resultat af de nye boligstøtteregler, der trådte i kraft i januar 2016.

Nye regler for boligstøtte gav 150.000 ekstra opkald til udbetalingen Danmark

Tidligere førte årsopgørelsen af boligstøtten kun til, at Udbetaling Danmark udsendte regninger til dem, der havde fået udbetalt for meget. Viste opgørelsen derimod, at husstanden havde haft ret til højere boligstøtte året før, var pengene tabt.

 

Men efter de nye regler betyder årsopgørelsen både regninger og udbetalinger. Udbetaling Danmark har indtil nu udsendt regninger på 147 millioner og udbetalt 141 millioner kroner.

 

Mange mindre beløb

I 65 procent af de sager, der nu er gennemgået, er der udbetalt korrekt boligstøtte, så der hverken er udsendt penge eller opkrævning. 

 

Udbetaling Danmark oplyser til Fagbladet Boligen, at man ikke forventer, at den fordeling kommer til at ændre sig væsentligt.

 

Siden januar 2016 er boligstøtten blevet reguleret løbende måned for måned ud fra indkomstoplysninger fra Skat og ikke kun en gang om året, som man gjorde tidligere.

 

Beløb under 250 kroner bliver ikke udbetalt eller opkrævet, fordi der er vedtaget en såkaldt bagatel-grænse.

 

Udbetaling Danmark er indtil videre kommet igennem cirka 470.000 af de i alt 700.000 modtagere af boligstøtte. Dermed er der lidt over 30 procent tilbage.

 

De første modtagere af boligstøtte fik deres årsopgørelse for 2016 i juni, men de sidste kan først forvente at få besked i slutningen af 2017. Det gælder alle, der var påvirket af kontanthjælpsloftet.

Fakta:

Status efter opgørelse af 67% af boligstøttesagerne 2016

 

64% af boligstøttemodtagere har modtaget korrekt boligstøtte i løbet af 2016,

19% har modtaget en efterbetaling og

17% har modtaget et krav.

 

Kilde: Udbetaling Danmark

 

Læs også:

Vis flere